Sorgulamayı kurgulayan, çağımızın kıymetli yapıtı: Tatar Çölü

İç karartıcı Bastiani Kalesi’ne vardığında genç teğmen Giovanni Drogo tarifsiz bir derde kapılır. Birinci misyon yeri olan bu kaleyi bir gece bile kalmadan terk etmeyi ister, lakin harekete geçemez. Sonunda en fazla dört ay kalabileceğine karar verir. Alışkanlıkların uyuşturucu tesiri, askerlik gururu, gündelik ritüellerle dolan bir hayat boşluğuna bağlanması ve Tatar Çölü’nün yabanî cazibesi bu dört ayı yıllara çevirir.

Giovanni Drogo kimsenin gelip geçmediği, öte tarafında ne olduğunu, kimlerin yaşadığını bilmediği bir çöl hududunu beklemeye bırakır kendini. Ünlü İtalyan müellif Dino Buzzati’nin birinci romanı olan Tatar Çölü, hayatın manasını ve insanın bahtına teslim olmasını sorgular. Kafka, Sartre ve Camus’nün değişik biçimlerde uğraştığı bu sorgulamayı kurgulayan Tatar Çölü, çağımızın değerli yapıtlarından biridir.

İtalyan muharrir Dino Buzatti’nin en değerli romanı sayılan Tatar Çölü, muharririn modernist edebiyata sunduğu bir ikramdır bir bakımdan. Yayınladığında çok sevilen ve okunan Tatar Çölü romanını okumanızı öneriyoruz.

Askerlik ve hayatın monotonluğu

Genç teğmen Giovanni Drogo, birinci vazife yeri olarak Tatar Çölü’ndeki Bastiani Kalesi’ne tayin edilir. Uzun uzunluklu kalmak istemediği bu hudut bölgesinde geçirdiği yıllar ona, vaktiyle gözünde büyüttüğü zafer tutkusunun kofluğunu ve askerlik hayatının monotonluğunu öğretir.

“Yaşam boyunca beklenen an”

“Yaşamı boyunca beklediği an” bir türlü gelmez. Vakitle “sesi, ihtiyar sesine dönüşür”, “bakışları çok yaşlı bir adamın bakışları üzere sarımtırak ve camdan bir görünüş alır”. Varoluşun anlamsızlığı, uzunluklu boyunca serilir önüne.

Sayfa: 232

Gündelik hayat

Gündelik hayatın durağan ritmi, alışkanlıkların uyuşturucu tesiri ruhunun derinliklerine işlerken Tatar Çölü’nün, yalnızca kendisinin değil tıpkı vakitte insanlığın hudut bölgesi olduğunu anlar.

Edebiyatta Beckett, Camus ve Kafka’nın başlattığı varoluşsal sorgulamaya karmaşık bir boyut katan, güçlü bir anlatı Tatar Çölü.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.