Ressam Sera Ersu resimlerini sergiledi

M.Demirel Babacanoğlu’nun yazdığı yazı şu şekilde;

”Ressam Sera Ersu’nun resimlerini uzun süredir göremiyorduk. 20 Mayıs 2022 günü Korart Galeri’de (Adana-Ziya Paşa Blv. 58/1) resimlerini sergiledi. Sevindik. Sergiyi, sanatçı-sanatseverler izledi.

Sera Ersu 1961 Adana doğumlu. Çalışmalarını profesyönel olarak sürdürmektedir. 12 Kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. Avusturya’da, Amerika’da özel koleksiyonlarında yapıtları; yurt içi/dışı ödülleri var.

Resimlerinde soğuk renkler olsa da sıcak renklerin egemenliği kendini duyumsatmaktadır. Söyleyelim, figüratif çalışmaların ağırlığında soyut gerçek üstülüğe yakınlık belirmektedir!

Sergisindeki bütün tablolarda nü çalışmaların öne çıktığını görüyoruz. Bir ağaç görüyorum! O ne bir ağaç, ne bir resim; bütün dallarında nü… Sonra yan motifler, at , insan, kuş, yaprak, dal, lekeler… Birbirlerini tamamlayan öğeler… Diğerleri de, denebilir ki, bu tabloların tamamlanış biçimleridir…

Hemen başka bir tabloya geçelim. Çizgilemin (Kübizmin) büyüsünden yararlanılarak nü figürlere yer verilmiş olduğu söylenebilir! Dairesel, virgülsel, lekesel biçimlemeler göze çarpıyor. Sıcak rengin turunçsal, kahvesel, sarısal tonlarıyla zenginleştirilmiş bir tablo. Bir başka tablosu da mavinin tonlarıyla tamamlanmasına karşın; kırmızımsı da yok değil.

Ağaç; ağaçta dallar, dallarda kuşlar, nüler tabloyu çekimli konuma getiriyor. Yine dairesel, çok renkli lekeler dikkati çekiyor… Yıldızsal görüntülerle uzay boşluğunda imgesel yapılar yer alıyor… Diyorum!

Tablodan tabloya geçiyorum. Ağaç da olsa, çizği de olsa, leke de olsa nü ağırlıklı tablolar düşünceleri çekiyor beyne… Önceki tablolarda olduğu gibi bir ağaç, ağacın yanında geleneksel giyim içinde köy kadını tüm mahcubiyetiyle duruyor.

Bir başka tabloda ise kadın şahmeran/nü olarak düşünülmüş, beliklerinin her birisinden şahmeran yavruları türetilmiş… Bizim kadınımız şahmerandır, çalışkandır, kahramandır…

Özetlersek; ağaç, su , gökyüzü, yeryüzü, bitkiler, çiçekler, böcekler, hayvanlar, insanlar renkler, çizgiler (…) karmaşık yapılarla çizgilenmiş… Birbiri ardısıra betimlenmiş nüler; soğuk; sıcak renkler…le tamamlanmış. Beğeni çekici yapıtlar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx